Απο το ISO 9001:2000 στο ISO:2008 (ΙΙ)

  Αρχική/Νέα/ISO/Απο το ISO 9001:2000 στο ISO:2008 (ΙΙ)

Απο το ISO 9001:2000 στο ISO:2008 (ΙΙ)

Σε προηγούμενό μας άρθρο περιγράψαμε τι πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις για τις διαδικασίες πιστοποίησης όσον αφορά την νέα έκδοση του προτύπου για τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008. Ας δούμε τώρα ένα εξίσου ουσιαστικό, αν όχι ουσιαστικότερο, θέμα που αφορά στην νέα έκδοση:

Τι αλλαγές έχουμε με το νέο πρότυπο και πώς αυτές θα πρέπει να ενσωματωθούν σε ένα υπάρχον Σύστημα Διαχείρισης που ακολουθεί το ISO 9001:2000.
Καταρχήν, οι αλλαγές στο πρότυπο αφορούν κυρίως διευκρινήσεις – αποσαφηνίσεις των υπαρχουσών απαιτήσεων. ΔΕΝ εισάγονται νέες απαιτήσεις. Όμως, κάθε επιχείρηση θα πρέπει να εξετάσει αν με βάση αυτές τις διευκρινήσεις χρειάζεται να προβεί σε αλλαγές στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

Οι αλλαγές που θα προκύψουν μπορεί να είναι από ασήμαντες ως μεγάλες, ανάλογα με τον τρόπο που έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

Ο πίνακας που περιλαμβάνεται στο αρχείο Απο το ISO 9001:2000 στο ISO:2008-Οδηγός Αλλαγών, περιέχει τις βασικές αλλαγές στο πρότυπο και πώς θα αποφασίσετε αν το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) της επιχείρησής σας χρειάζεται αλλαγές ή όχι.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline