Γνώσεις & θέσεις εργασίας στην ΕΕ

  Αρχική/Νέα/Γενικά/Γνώσεις & θέσεις εργασίας στην ΕΕ

Γνώσεις & θέσεις εργασίας στην ΕΕ

Σύμφωνα με την τελευταία πρόγνωση του CEDEFOP για τη ζήτηση και προσφορά δεξιοτήτων στην Ευρώπη ως το 2020 θα έχουν δημιουργηθεί περίπου 7 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας, σε πείσμα της ύφεσης. Εκτιμάται επίσης ότι θα ανοίξουν άλλες 73 εκατομμύρια θέσεις εργασίας για να αντικατασταθούν τα άτομα που συνταξιοδοτούνται ή αλλάζουν εργασία. Έτσι οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας την επόμενη δεκαετία υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν σε 80 περίπου εκατομμύρια.

Το ερώτημα όμως είναι αν διαθέτουμε τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες να τις καλύψουμε.

Επαγγέλματα μεγαλύτερης έντασης γνώσης & δεξιοτήτων

Αν και θα υπάρξουν ευκαιρίες εργασίας σε όλους τους τύπους επαγγελμάτων, όπως δείχνουν οι πρόσφατες τάσεις οι περισσότερες νέες θέσεις εργασίας, που προβλέπεται να ανέλθουν σε 8,5 εκατομμύρια, θα προσφέρονται σε επαγγέλματα που χαρακτηρίζονται από ένταση γνώσης και δεξιοτήτων, όπως οι υψηλού επιπέδου διοικητικές και τεχνικές θέσεις εργασίας (σχήμα 1).

Σχήμα 1: Μελλοντικές ευκαιρίες εργασίας στην ΕΕ (27+)

Ο αριθμός των εξειδικευμένων, μη χειρωνακτών, εργαζομένων δεν αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, όμως η διάθρωση των θέσεων εργασίας στην κατηγορία αυτή θα αλλάξει. Η ζήτηση για επαγγέλματα όπως οι υπάλληλοι γραφείου εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 1 εκατομμύριο περίπου, όμως για δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών όπως οι πωλήσεις, η ασφάλεια, η τροφοδοσία (catering)και η περίθαλψη μπορεί να αυξηθεί η ζήτηση κατά 2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

Η ζήτηση για τα επαγγέλματα που δεν απαιτούν εξειδίκευση αναμένεται να αυξηθεί κατά 2 εκατομμύρια. Ωστόσο, στην κατηγορία των ειδικευμένων χειρωνακτών εργαζομένων προβλέπεται ότι θα χαθούν 4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Πολλές από αυτές πιθανότατα θα αφορούν εργασίες ρουτίνας που θα αντικατασταθούν από νέες τεχνολογίες. Οι αλλαγές αυτές σηματοδοτούν τον κίνδυνο πόλωσης της απασχόλησης, ήτοι αυξημένη ζήτηση στο άνω και κάτω άκρο των επαγγελμάτων και μείωση ή αποτελμάτωση στο κέντρο (σχήμα 2).

Σχήμα 2: Μεταβολή επαγγελμάτων στην ΕΕ (27+)

Μεγαλύτερη ζήτηση για επαγγελματικά προσόντα
Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η ζήτηση για δεξιότητες (με τεκμήριο τα τυπικά προσόντα) πιθανότατα θα εξακολουθήσει να αυξάνεται. Ο χαρακτήρας της βιομηχανικής και τεχνολογικής αλλαγής αυξάνει τη ζήτηση για εργαζομένους υψηλής και μεσαίας εξειδίκευσης, σε βάρος όμως των εργαζομένων χαμηλής εξειδίκευσης (σχήμα 3).

Σχήμα 3: Καθαρή μεταβολή ζήτησης για επαγγελματικά προσόντα στην ΕΕ (27+)

Στην πράξη, η προσφορά δεξιοτήτων επηρεάζει και την εξέλιξη της απασχόλησης. Οι προβλέψεις για την απασχόληση ανά επίπεδο προσόντων βασίζονται στην υπόθεση ότι οι ιστορικές τάσεις θα συνεχιστούν ως ένα μεγάλο βαθμό και στο μέλλον. Τούτο σημαίνει ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται η ζήτηση για άτομα υψηλής και μεσαίας εξειδίκευσης ακόμη και σε επαγγέλματα χαμηλότερου επιπέδου, ενώ η ζήτηση τα άτομα με χαμηλά (ή καθόλου) τυπικά προσόντα θα συνεχίσει να μειώνεται.

Ένα ακόμη αποτέλεσμα θα είναι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων σε πολλές θέσεις εργασίας τις οποίες κατείχαν προηγουμένως άτομα χαμηλής εξειδίκευσης. Ως εκ τούτου, η ζήτηση για άτομα υψηλής εξειδίκευσης προβλέπεται να αυξηθεί τουλάχιστον κατά 16 εκατομμύρια, ενώ η ζήτηση για άτομα χαμηλής εξειδίκευσης αναμένεται να μειωθεί περίπου κατά 12 εκατομμύρια. Το μερίδιο των θέσεων εργασίας που απαιτούν προσόντα υψηλού επιπέδου θα αυξηθεί από 29 % το 2010 σε περίπου 35 % το 2020, ενώ ο αριθμός των θέσεων εργασίας που απευθύνονται σε άτομα με χαμηλά προσόντα θα μειωθεί από 20 % σε 15 %. Το μερίδιο των θέσεων εργασίας που απευθύνονται σε άτομα με προσόντα μεσαίου επιπέδου θα παραμείνει σημαντικό, ήτοι περίπου 50 %.

Πηγή: CEDEFOP

Άλλα σχετικά άρθρα:
Κατάλληλες δεξιότητες στην εργασία
===

Για την ενίσχυση δεξιοτήτων & γνώσεων μεγάλης ζήτησης, η Omicron Systems έχει αναπτύξει εξειδικευμένα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline