Αυτοματοποίηση πωλήσεων | CRM Features

  Αρχική/Αυτοματοποίηση πωλήσεων

Τα εργαλεία αυτοματοποίησης Πωλήσεων βελτιστοποιούν τη διαδικασία πωλήσεων δίνοντας τη δυνατότητα στα στελέχη και τις ομάδες πωλήσεων να οργανώνουν τις συστάσεις, τους λογαριασμούς και τις επαφές, να αξιολογούν και να βάζουν προτεραιότητες στις ευκαιρίες, να κάνουν προβλέψεις και αναλύσεις για το κανάλι πωλήσεων και πολλά άλλα.

Η Αυτοματοποίηση Πωλήσεων είναι μια σημαντική λειτουργία του CRM που διευκολύνει τις δραστηριότητες των ομάδων πωλήσεων. Περιλαμβάνει τις σημαντικότερες δραστηριότητες που χρειάζονται στις ομάδες πωλήσεων, δηλαδή τη διαχείριση συστάσεων, τη διαχείριση ευκαιριών, τη διαχείριση λογαριασμών κι επαφών, τη διαχείριση πωλήσεων, τις προβλέψεις και αναλύσεις πωλήσεων κλπ.

Βασικά αρθρώματα

Το CRM υποστηρίζει ένα σύνολο διαφορετικών εργαλείων της Αυτοματοποίησης Πωλήσεων.

Διαχείριση Συστάσεων

Οι συστάσεις είναι ένα σημαντικότατο εργαλείο για τις πωλήσεις και το CRM παρέχει στις ομάδες πωλήσεων ένα μεγάλο εύρος λειτουργιών διαχείρισης συστάσεων.

 • Διαχείριση συστάσεων από την αρχή ως το τέλος (από τη δημιουργία συστάσεων ως τη μετατροπή τους σε ευκαιρίες)
 • Εισαγωγή συστάσεων από εξωτερικές πηγές, όπως π.χ. το διαδίκτυο, εκθέσεις, σεμινάρια, απευθείας επαφές ή άλλους τύπους καμπάνιες.
 • Προσθήκη πολλαπλών προϊόντων στις συστάσεις
 • Προώθηση συστάσεων στο επόμενο στάδιο βάσει των πληροφοριών που καταγράφονται στις λεπτομέρειες της σύστασης
 • Μετατροπή των συστάσεων σε ευκαιρίες πώλησης, λογαριασμούς κι επαφές με ένα απλό κλικ
 • Μετατροπή των ειδικών πεδίων των συστάσεων
 • Δημιουργία προσαρμοσμένων αναφορών για τις συστάσεις
 • Εξαγωγή των συστάσεων σε φύλλα επεξεργασίας όπως το Microsoft® Excel®, το OpenOffice®, κι άλλα για περαιτέρω ανάλυση

Διαχείριση ευκαιριών

Η διαχείριση ευκαιριών είναι μια άλλη σημαντική λειτουργία των πωλήσεων που καλύπτει το CRM. Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά

 • Παρακολούθηση όλων των ευκαιριών πωλήσεων από την αρχή ως το τέλος του κύκλου πωλήσεων
 • Σύνδεση ευκαιριών με λογαριασμούς, επαφές, δραστηριότητες κι άλλα αρθρώματα ώστε να είναι πιο εύκολα αντιληπτές οι ευκαιρίες
 • Δημιουργία προσφορών, αιτήσεων πώλησης και τιμολογίων από τις ευκαιρίες
 • Δημιουργία πλήρως προσαρμοσμένων αναφορών ευκαιριών
 • Εξαγωγή ευκαιριών σε φύλλα επεξεργασίας, όπως π.χ. Microsoft® Excel®, OpenOffice® και άλλα, ώστε να αναλύονται τα κανάλια πωλήσεων και να εντοπίζονται γρήγορα τα προβλήματα, αν υπάρχουν

Διαχείριση λογαριασμών

 • Παρακολούθηση όλων των λογαριασμών και των σχετικών επαφών, των ευκαιριών, των περιπτώσεων και των άλλων λεπτομερειών μέσω μιας κοινής βάσης δεδομένων
 • Προσδιορισμός των σχέσεων γονέα-παιδιού μεταξύ των λογαριασμών και των άλλων τμημάτων
 • Εισαγωγή λογαριασμών από εξωτερικές πηγές
 • Δημιουργία προσφορών, αιτήσεων πώλησης και τιμολογίων από τους λογαριασμούς
 • Παρακολούθηση ιστορικού αγορών των πελατών και ανάλυση ευκαιριών για πρόσθετες και διατμηματικές πωλήσεις
 • Δημιουργία πλήρως προσαρμοσμένων αναφορών λογαριασμών
 • Εξαγωγή ευκαιριών σε φύλλα επεξεργασίας, (όπως π.χ. Microsoft® Excel®, OpenOffice® και άλλα), ώστε να αναλυθεί η αγοραστική συμπεριφορά των πελατών και να δημιουργηθούν προγράμματα πίστης
 • Επισύναψη ειδικών με κάθε πελάτη εγγράφων στους λογαριασμούς για γρήγορη αναφορά στο μέλλον

Διαχείριση επαφών

 • Παρακολούθηση όλων των επαφών και των σχετικών ευκαιριών, υποθέσεων, δραστηριοτήτων και άλλων λεπτομερειών μέσω μιας κοινής βάσης δεδομέων
 • Δημιουργία ιεραρχίας επαφών μέσα στην επιχείρηση ώστε να υπάρχει καλύτερος συντονισμός στην επικοινωνία με τους πελάτες
 • Εισαγωγή λογαριασμών από εξωτερικές πηγές
 • Εξαγωγή επαφών σε φύλλα επεξεργασίας, (όπως π.χ. Microsoft® Excel®, OpenOffice® και άλλα)
 • Συγχρονισμός επαφών με το Microsoft® Outlook®

Διαχείριση ημερολογίου και δραστηριοτήτων

 • Προσθήκη όλων των σημαντικών e-mails σχετικά με τους πελάτες στο CRM για γρήγορη αναφορά στο μέλλον
 • Αποθήκευση όλων των λεπτομερειών για τις συναντήσεις και επικοινωνία με πελάτες στα ημερολόγια
 • Διαχείριση των καθημερινών δραστηριοτήτων των χρηστών του CRM ώστε να βελτιστοποιηθεί η διαδικασία πωλήσεων

Αναφορές και πίνακες ελέγχου

 • Προκατασκευασμένες αναφορές για αυτοματοποίηση πωλήσεων
 • Ανάλυση του καναλιού πωλήσεων ανά στάδιο
 • Μηνιαία ανάλυση καναλιού
 • Ευκαιρίες ανά πηγή σύστασης
 • Παρουσίαση των πινάκων ελέγχου ως προς το χρόνο και το στάδιο ευκαιρίας
Πωλήσεις

Κλείστε περισσότερες δουλειές. Δουλέψτε σαν ομάδα και ασχοληθείτε με ό,τι αξίζει.

Μάρκετινγκ

Φέρτε καλύτερα αποτελέσματα. Οργανώστε τα δεδομένα για καλύτερες αποφάσεις.

Υποστήριξη

Ενθουσιάστε περισσότερους πελάτες. Προβλέψτε κι επιλύστε εγκαίρως τα ζητήματα.

Χαρακτηριστικά

Το Online CRM είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό CRM. Με ένα πλήθος εργαλείων μεγαλώνει μαζί σας!

 

Αυξήστε τις πωλήσεις σας γρηγορότερα!

Με το Online CRM λειτουργούν εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Τώρα και η δική σας.
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline