Σε αυτό το μικρό tutorial βλέπουμε πως μπορούμε να συνδέσουμε το Online CRM με τα GoogleMaps, GoogleContacts & GoogleCalendar. Κάντε κλικ στην εικόνα.

online crm