Σύνδεση

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Είναι το πρόσθετο του Online CRM με το οποίο μπορείτε να διαχειρίζεστε πολλές κατηγορίες εγγραφών σε μια εγκατάσταση. Για παράδειγμα, εκτυπώνετε μόνο ένα είδος τιμολογίων, αλλά χρειάζεστε τουλάχιστον ένα είδος ακόμα; Με αυτό το πρόσθετο μπορείτε να δημιουργείτε όσες νέες κατηγορίες παραστατικών αξίας είναι ανάγκη. Για παράδειγμα μπορείτε να δημιουργήσετε ένα τιμολόγιο καταχώρησης των χειρόγραφων τιμολογίων που εκδίδετε και με αυτό να συνεχίσετε να διαχειρίζεστε χωρίς προβλήματα τα χρηματικά υπόλοιπα και τις ποσότητες των ειδών στο απόθεμα. Το ίδιο και για την περίπτωση που χρειάζετε να εκδίδετε άλλη σειρά παραστατικών αξίας.

Multiple records
SKU MRc
€250.00