Σύνδεση

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Εκπαίδευση

Παρακάτω εμφανίζεται λίστα σεμιναρίων που είναι ανοικτά για συμμετοχή αυτή τη στιγμή. Πατώντας κλικ πάνω στον τίτλο κάθε σεμιναρίου μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο.

Σεμινάριο Έναρξη Λήξη Εγγραφή
ISO 27001 awareness 11 Απρ 2018 11:00 11 Απρ 2018 19:00
Δεν δεχόμαστε πλέον εγγραφές για αυτό το σεμινάριο
Συμμόρφωση στο GDPR 16 Απρ 2018 11:00 16 Απρ 2018 19:00
Δεν δεχόμαστε πλέον εγγραφές για αυτό το σεμινάριο
GDPR για Τουριστικές επιχειρήσεις 18 Απρ 2018 11:00 18 Απρ 2018 19:00
Δεν δεχόμαστε πλέον εγγραφές για αυτό το σεμινάριο
ISO 27001 awareness 09 Μαϊ 2018 11:00 09 Μαϊ 2018 19:00
Συμμόρφωση στο GDPR 14 Μαϊ 2018 11:00 14 Μαϊ 2018 19:00
GDPR για Τουριστικές επιχειρήσεις 16 Μαϊ 2018 11:00 16 Μαϊ 2018 19:00