Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση στο λογαριασμό σου

Όνομα Χρήστη
Συνθηματικό *
Να με θυμάσαι

Δημιουργια λογαριασμου

Τα πεδία με το αστεράκι (*) είναι υποχρεωτικά.
Όνομα
Όνομα Χρήστη
Συνθηματικό *
Επιβεβαίωση Συνθηματικού *
Email *
Επιβεβαίωση email *

Το CRM για την πιστοποίηση ISO και το Risk Management

Επειδή οι διαδικασίες σας είναι σημαντικό να λειτουργούν αποτελεσματικά κάθε στιγμή

Η σουίτα ISOms/HRM του Online CRM είναι το πρώτο cloud ολοκληρωμένο εργαλείο για την ηλεκτρονική διαχείριση των ISO διοικητικών συστημάτων (management systems) και γενικότερα της συμμόρφωσης σε προδιαγραφές και πρότυπα (ISO 9001, ISO 14001 κλπ), στον κόσμο. Είναι ταυτόχρονα ένα εργαλείο για τη διαχείριση κινδύνων και για τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων.

Μια επιχείρηση με το ISOms διαχειρίζεται αποτελεσματικά:

 • Πλαίσιο λειτουργίας
 • Κινδύνους κι Ευκαιρίες
 • Διεργασίες, Δείκτες και Στόχους
 • Εσωτερικές κι Εξωτερικές Επιθεωρήσεις
 • Προβλήματα και Μη Συμμορφώσεις
 • Ανασκοπήσεις Διοίκησης
 • Έρευνες Ικανοποίησης
 • Προμηθευτές και Αγορές
 • Αξιολόγηση Προμηθευτών
 • Εξοπλισμό και Συντήρηση Εξοπλισμού
 • Πελάτες και Προσφορές
 • Συμβάσεις με Πελάτες και τρίτους
 • Επιχειρησιακή Γνώση
 • Προγράμματα διαχείρισης
 • Αξιολόγηση Συμμόρφωσης
 • Επικοινωνία εσωτερική κι εξωτερική
 • Έγγραφα, διανομή και τεκμηρίωση

Με το HRM υποσύστημα, μια επιχείρηση διαχειρίζεται:

 • Εργαζόμενους
 • Αρμοδιότητες
 • Τμήματα οργάνωσης
 • Εκπαίδευση προσωπικού
 • Απουσίες/Άδειες
 • Περιστατικά
 • Προγράμματα εργασίας
 • Μέσα Ατομικής Προστασίας

Ειδικά για τη Διαχείριση Κινδύνων, το ISOms διαθέτει τη λειτουργία για Αξιολόγηση Κινδύνων (Risk Assessment) και τη λειτουργία Ελέγχου κι Αντιμετώπισης Κινδύνων (Risk Treatment, Risk Mitigation).

ISO 9001

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας.

ISO 14001

Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

ISO 27001

Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.

OHSAS 18001

Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας.

Το ISOms/HRM περιλαμβάνει και μηχανισμό διαχείρισης ερευνών!

Οι Έρευνες είναι ζωτικής σημασίας για μια επιχείρηση σήμερα και μια ευκαιρία για περισσότερη επικοινωνία με τους πελάτες.

Δείτε περισσότερα
 • Πληροφορίες έκδοσης +

  Δείτε στη συνέχεια πληροφορίες για τις εκδόσεις των επιμέρους αρθρωμάτων του ISOms HRM και για προγραμματισμένες ενέργειες/λειτουργίες.
 • Ιστορικό εκδόσεων - Risk Management +

  RiskAssessments
  •600.0 Beta: 10/12/2015 •600.0 RC: 01/06/2016 •600.1.0: 10/10/2016 •600.2.0: 17/06/2017 •600.3.0: 28/07/2017

  RiskMitigations
  •600.0 Beta: 10/12/2015 •600.0 RC: 01/06/2016 •600.1.0: 10/10/2016 •600.2.0: 28/07/2017
 • Ιστορικό εκδόσεων - ISO +

  VendorEvaluation
  •600.0 Beta: 14/03/2014 •600.0 RC: 22/10/2014 •600.1.0: 10/10/2016 •600.1.1: 28/07/2017

  Maintenance
  •600.0 Beta: 01/04/2016 •600.0 RC: 01/07/2016 •600.1.0: 21/08/2016 •600.1.1: 10/10/2016 •600.1.2: 28/07/2017

  Processes
  •600.0 Beta: 14/03/2014 •600.0 RC: 22/10/2014 •600.1.0: 18/08/2016 •600.1.1: 18/08/2016 •600.2.0: 10/10/2016 •600.3.0: 14/04/2017

  Standards
  •600.0 Beta: 14/03/2014 •600.0 RC: 22/10/2014 •600.1.0: 18/08/2016 •600.1.1: 18/08/2016 •600.2.0: 10/10/2016

  Indicators
  •600.0 Beta: 10/04/2017 •600.0 RC: 20/05/2017 •600.1.0: 16/06/2017

  Targets
  •600.0 Beta: 14/03/2014 •600.0 RC: 22/10/2014 •600.1.0: 18/08/2016 •600.1.1: 10/10/2016 •600.1.2: 20/05/2017 •600.2.0: 16/06/2017

  PerformanceMeasurements
  •600.0 Beta: 15/02/2017 •600.0 RC: 22/03/2017 •600.1.0: 10/04/2017

  Audits
  •600.0 Beta: 14/03/2014 •600.0 RC: 22/10/2014 •600.1.0: 18/08/2016 •600.1.1: 10/10/2016 •600.2.0: 28/07/2017

  ManagementReviews
  •600.0 Beta: 01/04/2016 •600.0 RC: 01/07/2016 •600.1.0: 21/08/2016 •600.1.1: 10/10/2016 •600.1.2: 28/07/2017

  ContextAnalysis
  •600.0 Beta: 01/04/2016 •600.0 RC: 01/07/2016 •600.1.0: 21/08/2016 •600.1.1: 10/10/2016

  Surveys
  •600.0 Beta: 01/02/2016 •600.0 RC: 01/09/2016 •600.1.0: 05/11/2016

 • Ιστορικό εκδόσεων - HRM +

  Employees
  •600.0 Beta: 14/03/2014 •600.0 RC: 22/10/2014 •600.1.0: 23/08/2016 •600.2.0: 10/10/2016 •600.3.0: 13/11/2016 •600.3.1: 16/06/2017 •700.0: 06/08/2017

  Training
  •600.0 Beta: 14/03/2014 •600.0 RC: 22/10/2014 • 600.1.0: 23/08/2016 •600.2.0: 10/10/2016 •700.0: 06/08/2017

  TrainingPrograms
  •600.0 Beta: 14/03/2014 •600.0 RC: 22/10/2014 •600.1.0: 23/08/2016 •600.2.0: 10/10/2016 •600.2.1: 29/07/2017

  Departments
  •600.0 Beta: 14/03/2014 •600.0 RC: 22/10/2014 •600.1.0: 18/08/2016 •600.1.1: 18/08/2016 •600.2.0: 10/10/2016 •600.2.1: 28/07/2017

  JobPositions
  •600.0 Beta: 14/03/2014 •600.0 RC: 22/10/2014 •600.1.0: 23/08/2016 •600.2.0: 10/10/2016 •700.0: 06/08/2017

  JobSpecifications
  •600.0 Beta: 14/03/2014 •600.0 RC: 22/10/2014 •600.1.0: 23/08/2016 •600.2.0: 10/10/2016 •600.2.1: 29/07/2017

  WorkPrograms
  •600.0 Beta: 14/03/2014 •600.0 RC: 22/10/2014 •600.1.0: 23/08/2016 •600.2.0: 10/10/2016 •700.0: 06/08/2017

  Entitlements
  •600.0 Beta: 14/03/2014 •600.0 RC: 22/10/2014 •600.1.0: 10/10/2016 •700.0: 06/08/2017

  PPE
  •700.0: 06/08/2017

 • ToDo's +

  RiskAssessments
  •Artificial Intelligence algorithm •Νέα μέθοδος εκτίμησης •PDF templates

  RiskMitigations
  •Προσθήκη συνάρτησης •PDF templates

  ContextAnalysis
  •Δημιουργία νέου τύπου πεδίου •PDF templates

  Audits
  •Δημιουργία νέου τύπου πεδίου για τα ευρήματα •Προσθήκη layout σύνοψης •PDF templates

  Targets
  •Προσθήκη συνάρτησης •PDF templates

  Skills, Reviews, Rewards
  •Beta

  Γενικά
  Υλοποιείται μια νέα ομάδα αρθρωμάτων (QualityControl) και αναμένουμε από τους πελάτες feedback για το είδος των PDF templates και των σύνθετων Αναφορών που τους είναι πιο χρήσιμες ώστε να τις προκατασκευάσουμε.

 • 1