Σύστημα Διαχείρισης
 
ISO 27001
Ασφάλεια Πληροφοριών
ISO 27001

Το ISO 27001 εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών.

Ξέρετε τι είναι το ISO 27001 και πως λειτουργεί; Μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. 👍
Slider
Network
Processes
Audits
Support
Metrics
 
iso 27001

Το ISO 27001 εν συντομία

Το ISO 27001 είναι μια προδιαγραφή για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών.

Αφορά στην ασφάλεια των πληροφοριών οι οποίες μπορεί να είναι καταγεγραμμένες ή εκτυπωμένες σε χαρτί, μπορεί να είναι αποθηκευμένες ηλεκτρονικά, μπορεί να αποστέλλονται με κανονικό ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μπορεί να παρουσιάζονται σε φιλμ ή να διατυπώνονται προφορικά σε συζητήσεις.

Οποιαδήποτε μορφή και αν έχουν οι πληροφορίες, με οποιοδήποτε τρόπο και αν αυτές διαμοιράζονται ή αποθηκεύονται, το ISO 27001 βοηθάει έναν οργανισμό να τις προστατεύει επαρκώς.

Δωρεάν Προαξιολόγηση

Συσχέτιση GDPR με ISO 27001

Ποια είναι η σχέση μεταξύ του GDPR & του προτύπου ISO 27001; Πως ένα σύστημα διαχείρισης κατά ISO 27001 μπορεί να καλύψει μια επιχείρηση κι απέναντι στο GDPR;Περισσότερα
ISOms στο Cloud
IT, ISO & Risk Management

Συνδυάζουμε βασικές έννοιες κι εργαλεία μέσα σε ένα σύστημα που λειτουργεί περισσότερο αποτελεσματικά από οτιδήποτε άλλο.

Οι Υπηρεσίες μας

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη

Οι βασικές μας υπηρεσίες αφορούν το σχεδιασμό, την ανάπτυξη & την εγκατάσταση ενός συστήματος διαχείρισης.

 
Επιθεωρήσεις

Διενεργούμε επιθεωρήσεις α' ή β' μέρους προκειμένου να σας βοηθήσουμε στον έλεγχο και στη βελτίωση των συστημάτων σας.

 
Συντήρηση & Επέκταση

Αναλαμβάνουμε την επέκταση & την περιοδική συντήρηση των συστημάτων σας με τον πιο κατάλληλο τρόπο.

Γιατί εμάς

Είμαστε η εταιρεία που ξεχωρίζει στον τομέα στην αγορά, αφού συνδυάζουμε βαθιά γνώση κι εμπειρία τόσο στα πρότυπα ISO όσο και στην τεχνολογία πληροφοριών. Σε γενικές γραμμές μας διακρίνουν τα εξής:


Η Μεθοδολογία μας

 • Βήμα 1: Διαγνωστική ΑνάλυσηOpen or Close

  Αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση μετά από εσωτερική επιθεώρηση με βάση το πρότυπο κι εντοπίζονται οι αδυναμίες ή οι ευκαιρίες βελτίωσης.

 • Βήμα 2: Καθορισμός Πολιτικής, Στόχων & ΟργάνωσηOpen or Close

  Σε συνεργασία με τη Διοίκηση σε αυτό το στάδιο καθορίζεται η πολιτική ασφάλειας πληροφοριών, οι στόχοι και οι λοιποί δείκτες. Επιπλέον, καθορίζεται ή προσαρμόζεται αναλόγως η οργανωτική δομή της επιχείρησης.

 • Βήμα 3: Ανάπτυξη Τεκμηρίωσης & ΕφαρμογήOpen or Close

  Σε αυτό το στάδιο καταγράφονται με λεπτομέρεια οι υφιστάμενες διαδικασίες. Αφού γίνουν διάφορες τροποποιήσεις - όπου κι όσο είναι απαραίτητο - αυτές εγκρίνονται από τη Διοίκηση. Στη συνέχεια ακολουθεί η εκπαίδευση του προσωπικού και η εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

 • Βήμα 4: Εσωτερική ΕπιθεώρησηOpen or Close

  Στο στάδιο αυτό υλοποιείται εσωτερική επιθεώρηση για τον προσδιορισμό των πιθανών μη συμμορφώσεων και για την εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών για πλήρη συμμόρφωση του Συστήματος με τις απαιτήσεις του προτύπου.

 • Βήμα 5: ΠιστοποίησηOpen or Close

  Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών πιστοποιείται από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης που επιλέγει η επιχείρηση.

 

CRM + ISO + GDPR + Risk Management!

Τώρα όλα τα πρότυπα, οι προδιαγραφές και τόσες άλλες χρήσιμες λειτουργίες ολοκληρώνονται σε ένα μέρος.

Δείτε περισσότερα
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας, ώστε να επικοινωνήσουμε για τη Δωρεάν Προαξιολόγηση ως προς το ISO 27001.