Σύνδεση

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Σύγχρονη εκπαίδευση με νέες τεχνολογίες

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχουμε διακρίνονται σε:

  • Onsite μαθήματα μικρής διάρκειας (Σεμινάρια σε αίθουσα)
  • Distance μαθήματα μικρής διάρκειας (Σεμινάρια εξ'αποστάσεως, ασύγχρονα ή μικτά)
  • Μικτά προγράμματα μεγάλης διάρκειας (Diploma)

Σημαντικός αριθμός ατόμων - φοιτητές, άνεργοι, επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων ή επιχειρηματίες - έχουν παρακολουθήσει κατ' επανάληψη τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η εκπαιδευτική ύλη είναι προσαρμοσμένη στις τρέχουσες εξελίξεις της γνώσης και της τεχνολογίας, ενώ η διδασκαλία εμπλουτίζεται με Case Studies, Group Projects, Ερωτηματολόγια & Ασκήσεις Προσομοίωσης. Οι καθηγητές μας είναι προσεκτικά επιλεγμένοι κι εκτός από τις σπουδές και την επιστημονική τους κατάρτιση, διαθέτουν και πολυετή επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο που διδάσκουν.

Για τα εκπαιδευτικά προγράμματα μεγάλης διάρκειας (τύπου Diploma) που παρέχουμε, δείτε αναλυτικές πληροφορίες στον ιστότοπό μας που βρίσκεται στη διεύθυνση: www.omicronacademy.com

Τα εξ' αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχουμε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eLearning μπορείτε να δείτε στο: www.distance-learning.gr